kinesioteippaus

Kinesioteippausta voidaan käyttää erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon osana. Kinesioteippauksella pyritään vähentämään kipua, kasvattamaan nivelen liikelaajuutta ja parantamaan liikkeen laatua, nopeuttamaan kehon omaa paranemisprosessia, optimoimaan kehon asento- ja liiketuntoa sekä vaikuttamaan lihastoimintaan. Myös erilaiset turvotustilat voivat olla otollisia kinesioteippauskohteita. Kinesioteippauksen vaikutus perustuu proprioseptiikkaan (asento- ja liikeaistiin), ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kudosten siirtoihin. 

Kinesioteipillä voi olla myös psykologisia vaikutuksia. Liikekivun vähentyessä turvallisuuden tunne kasvaa ja kehoa uskaltaa käyttää normaaliin tapaan. Lisääntynyt kehon tietoisuus vaikuttaa mieleen positiivisesti. Teipatun alueen aistimus kasvaa ja muistuttaa esimerkiksi asentovirheistä ja ohjaa asiakasta optimoimaan kehon ryhtiä.

Kinesioteippauksen hyödyt:

Kivun lievitys
Kehontuntemuksen lisääntyminen
Lihastoiminnan optimointi
Fibroottisen kudoksen pehmeneminen
Faskiarakenteen ohjattu venyminen
Aineenvaihdunnan ja imunestekierron vilkastuminen
Nivelen asennon ja kehon kuormituksen paraneminen
Liikehallinnan paraneminen
Vähentää haitallisia liikesuuntia (luksaatio - sijoiltaanmeno)
Vähentää paikallisesti painetta kudoksessa

Milloin kinesioteippauksesta voi saada apua:

Venahdykset
Krampit
Turvotukset
Urheilusuoritusten aikana
Kehon virheasennot esim. huono ryhti tai jalkojen "linttaan" astuminen
Tenniskyynärpää tai hiirikäsi
Penikkatauti
Kantapääkipu (plantaarifaskiitti)
Niska-hartiakivut
Polven kiputilat

Milloin ei suositella kinesioteippausta:

Ihovauriot (haavat, palovammat, ihottumat yms.)
Selvittämätön vamma
Teippiallergiat tai herkkä iho
Sydämen tai munuaisten vajaatoiminta
Alentunut tuntoherkkyys
Dialyysipotilaat
Hermoston rappeuma eli polyneuropatia